Werkwijze klassieke homeopathie

Nadat u eerst uw eigen verhaal hebt verteld, bijv. over uw steeds terugkerende hoofdpijn, zal de homeopaat een aantal dingen nauwkeurig willen weten: hoe lang heeft u deze klacht al, wanneer komt de pijn opzetten, waardoor wordt het erger, waardoor wordt het minder, zit er een vast patroon in, etc. etc. Hier bent u waarschijnlijk niet aan gewend en toch blijkt iedereen dit soort vragen goed te kunnen beantwoorden. Aan de hand van deze antwoorden kan de homeopaat voor u het passende homeopathische middel kiezen. Er is dus samenwerking nodig tussen u en mij. Dit geldt met name voor het eerste consult, waarin het ‘plaatje’ duidelijk moet worden. Dit eerste consult duurt dan ook meestal 1 tot 1,5 uur. De vervolgconsulten duren doorgaans niet langer dan een half uur.

Samuel Hahnemann, grondlegger van de Klassieke Homeopathie

Samuel Hahnemann - Grondlegger van de Klassieke HomeopathieDe grondlegger van de Klassieke Homeopathie zoals wij die nu kennen, was de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755 - 1843) die behalve arts ook scheikundige, taalkundige en een bijzonder wetenschapper was. Zijn grondregel luidde: “Similia Similibus Curentur”, hetgeen betekent: "moge het gelijkende door het gelijke genezen".